Kratko obnavljanje šest osnovnih vremena

Kratko obnavljanje šest osnovnih vremena

Hajde da sistematizujemo ono što smo naučili. Kad god postoji način da se nešto ukapira, ne treba bubati. Nabubano ispari iz glave za dva dana. Ukapiran princip mnogo trajnije ostaje u glavi. Zato ne zauzimajte bezveze prostor u mozgu bubanjem, kad god to možete da izbegnete. 


Umesto da bubate dosadašnjih šest vremena, probajte da shvatite tri principa, jer smo naučili tri grupe vremena (pa po Present i Past varijantu u svakoj).

 
1) SIMPLE
 
2) CONTINUOUS
 
3) PERFECT
 
Šta je zajedničko SIMPLE vremenima? 
 • nemaju pomoćni glagol u potvrdnom obliku
 • imaju nastavke na glavnom glagolu (-s, -ed, II kol.)
 • pomoćni glagol uvodimo tek za upitni i odrični oblik
 • pomoćni glagol je DO (u oblicima: do, does, did)
 • kad se javi DO, nestaju nastavci s glavnog glagola
 • upitni oblik – inverzija DO i subjekta
 • odrični oblik – DO + NOT
 
Šta je zajedničko CONTINUOUS vremenima?
 • pomoćni glagol je BE (am/is/are ili was/were)
 • na glavni glagol dodajemo -ING
 • upitni oblik – inverzijom
 • odrični oblik – pomoćni glagol +not
 
Šta je zajedničko PERFECT vremenima?
 • pomoćni glagol HAVE (have/has, had)
 • na glavni glagol dodajemo -ed, ili koristimo III kol.
 • upitni oblik – inverzijom
 • odrični oblik – pomoćni glagol +not
 
U zavisnosti od toga da li je vreme PRESENT ili PAST, biramo sadašnje ili prošlo vreme pomoćnog glagola.
 
Present Simple: 
I go to school every day.               He goes…
Do I go to school?                         Does he go…?
I don’t go to school.                      He doesn’t go…
 
Past Simple:
I went to school yesterday.
Did I go to school yesterday?
I didn’t go to school yesterday.
 
 
Present Continuous:
I am going to school now.
Am I going to school now?
I am not going to school now.
 
Past Continuous:
I was going to school when she called me.
Was I going to school?
I wasn’t going to school.
 
 
Present Perfect:
I have just gone to school.
Have I gone to school?
I haven’t gone to school yet.
 
Past Perfect:
I had gone to school before she called.
Had I gone to school?
I hadn’t gone to school.
 
 
Za upotrebu nema prečica, osim da se Continuous vremena koriste za radnju koja malo duže traje. Upotreba se uči i vežba.
 
 


 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.