Indirektni govor – izjavne rečenice i slaganje vremena

Indirektni govor – izjavne rečenice i slaganje vremena

Izjavne rečenice su one koje na kraju imaju tačku (zapovedne imaju uzvičnik, a pitanja upitnik, logično).
Izjavne rečenice mogu biti u potvrdnom i odričnom obliku:

Danas je lep dan.
Sonji se ne dopada ovaj film.

Sećate se primera iz uvodnog teksta o indirektnom govoru?

Pera je rekao Miši: “Video sam tvog brata juče.”

Prepričana rečenica bi glasila:
Pera je rekao Miši da je video njegovog brata prethodnog dana.


Na engleskom bi to bilo ovako:
Peter: “Misha, I saw your brother yesterday.”
Peter told Misha that he had seen his brother the day before.


Da vidimo šta sam sve promenila:

1. Uvodni glagol (reporting verb) najčešće je TOLD ili SAID (kao što vidite, oba puta u prošlom vremenu jer prepričavamo ono što je rečeno u prošlosti); ako ćemo pomenuti KOME je nešto rečeno, biramo TOLD, a ako je to nebitno – SAID (mada može i said to somebody); postoji još mnogo tih reporting verbs koji pomažu da stil bude bolji, ali nećemo sada o njima.

2. Uvela sam reč THAT (to je kao u srpskom ono DA – Rekao mi je DA će doći sutra); nekada se može i bez njega, ali je sigurnije da zapamtite i uvek upotrebite ovu “uvodnu” reč.

3. Promenila sam ličnu zamenicu I u HE, jer Petar za sebe kaže JA, ali kada prepričavamo njegove reči kažemo da je ON nešto uradio (identičnu promenu vršimo i u našem jeziku).

4. SAW je prešlo u HAD SEEN, odnosno otišli smo za jedno vreme unazad i to se zove slaganje vremena, o čemu ću malo kasnije.

5. Prisvojni pridev YOUR sam promenila u HIS, što bih i na srpskom uradila; da sam zadržala YOUR ispalo bi da je Pera video tvog brata, a ne Mišinog; da je umesto Miše neka Ana, Pera bi video njenog brata (her) 

6. YESTERDAY sam zamenila sa THE DAY BEFORE (može i the previous day), jer je u tom slučaju nebitno kada je Pera razgovarao sa Mišom. Jasno je, ipak, da je njegovog brata video dan pre razgovora.

Kao što vidite, većina promena je logična, i nije ih teško razumeti i zapamtiti. Važno je da dobro pogledate svaku reč i promenite sve što treba da bi se zadržao smisao rečenice u direktnom govoru, a ne nužno i sve reči iz nje. 

Šta sve treba menjati?

a) lične zamenice i prisvojne prideve, da bi i u indirektnoj rečenici bilo jasno ko je šta kome uradio

b) izraze za vreme

now – then (at that moment)
today – that day
yesterday – the day before (the previous day)
tomorrow – the next day (the following day)
last week/month/year – the week/month/year before

c) još neke reči:

here – there
this – that
these – those

I na kraju, da naučimo i to slaganje vremena. Ono traži najviše znanja, jer morate tačno da prepoznate vreme u direktnoj rečenici, da se setite u koje vreme to treba da pređe, a onda da umete sami da napravite to novo vreme. Potrebno je i znanje nepravilnih glagola, zbog Past Simple (II kolona), Present i Past Perfect (III kolona).
Vodite računa da ako u direktnoj rečenici imate odričan oblik, mora da ga bude i u indirektnoj!


SLAGANJE VREMENA
 
U gramatikama ćete naići na izraze Sequence of Tenses ili Concord of Tenses. Inače, slaganje vremena nije važno samo za indirektan govor. Do slaganja vremena dolazi i u nekim drugim složenijim gramatičkim temama, ali mi ćemo se sada zadržati na onome što je važno za našu temu.
 
Cela stvar je u tome da sve ide korak unazad – za početak, svaki present prelazi u svoju past varijantu:
 
Present Simple – Past Simple
Present Continuous – Past Continuous
Present Perfect – Past Perfect
 
Past Simple – Past Perfect
Past Perfect – nema u šta da pređe, jer od njega nema “prošlije”
 
Zatim:
can – could
will – would
must/have to – had to
 
Zapamtite i da će svako AM/IS preći u WAS, a ARE u WERE.
 
Ovo bi trebalo da je dovoljno za osnovni i srednji nivo znanja.
 
Sada ćemo to primeniti na nekoliko rečenica. 
Malo ću da bojim reči, da biste lakše ispratili sve promene.
John: “I am very busy now.”
John said that he was very busy then.
 
Jane: “My mother wasn’t here.”
Jane said that her mother hadn’t been there.
 
Susan: “Greg, I took your pencil last week.”
Susan told Greg that she had taken his pencil the week before.
 
Lilly: “I don’t like your shoes.”
Lilly told me that she didn’t like my shoes.
 
Ako ima nekih pitanja, pitajte u komentarima.
 
I na kraju, malo linkova ka vežbanjima:
 
Vežbanje 3 – ignorišite sedmu rečenicu jer je upitna 😉
 
 
 
 
 
 

One Response so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.