Imenice – podela (Nouns – classification)

Imenice – podela (Nouns – classification)

Imenice su vrsta reči kojima označavamo imena bića, predmeta, pojava… Baš kao i u srpskom jeziku. Kod nas kuća, kod njih house; kod nas majka, kod njih mother; ljubav – love, strah – fear, Džejn – Jane, cvet – flower, pas – dog, i sve tako redom.


Kao i kod nas, tako i u engleskom imenice mogu biti:

  •  vlastite (označavaju nečija imena i odnose se na ljude, geografske pojmove, nazive institucija i ustanova) – Peter, Smith, Serbia, The Alps, The Pacific Ocean, The Bolshoi Theatre … I u našem jeziku se pišu velikim početnim slovom, s tim što je u engleskom jeziku početno slovo veliko u svakoj reči koja označava naziv (kod nas je Narodni muzej, a kod njih The National Museum).
  • zajedničke, koje označavaju predmete, životinje, biljke i ljudska bića. Zajedničke su zato što kada kažemo ‘pas’ označavamo čitavu vrstu životinja, a ne nekog određenog psa. Ove imenice su najbrojnije i pišu se malim početnim slovom. Na primer, brother, cat, car, bridge, rose, town, breakfast, chair…
  • apstraktne imenice, koje označavaju pojmove kao što su osećanja, ideje, pojave, odnosno ono što je neopipljivo a mi znamo da postoji. Na primer, love, power, freedom, humour, wisdom…
# # E sad, pošto imaju apstraktne imenice (za ono što nije opipljivo), imaju i konkretne imenice, za ono što jeste opipljivo, ili se može registrovati nekim drugim čulom. Tu spadaju zajedničke imenice, i one koje mi u našem jeziku nazivamo gradivnim (označavaju materiju): salt, paper, wool…

# # # U engleskom jeziku postoje i kolektivne imenice, koje nisu isto što i naše zbirne

To bih da vam malo pojasnim – imenica ‘list’ može da ima najobičniju množinu, kao u rečenicama Našla sam dva ljubičasta lista, ili Donela je petnaest požutelih listova iz parka. Zbirna imenica bi bila ‘lišće”, a ne ‘listovi’. Znači, zbirne imenice u našem jeziku jesu, na primer, cveće, granje, jagnjad, telad

Da se vratimo kolektivnim imenicama u engleskom jeziku. Ove imenice označavaju grupe ljudi ili životinja, koje su na neki način povezane, tj. nalaze se u nekom specifičnom odnosu. Na primer: team, jury (porota), government (vlada), audience (publika), family, ali i one koje se odnose na skupine životinja: flock (jato), herd (krdo) i sl.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.