Pomoćni i glavni glagoli (Main and auxiliary verbs)

Pomoćni i glavni glagoli (Main and auxiliary verbs)

U ovom tekstu vas upoznajem sa još jednom podelom u svetu glagola – na glavne i pomoćne.

Ovi glagoli neke od vas muče kod formiranja takozvanih složenih vremena (sva osim Present Simple i Past Simple). Zovemo ih main i auxiliary verbs.


Složena vremena se grade uz pomoć pomoćnih glagola. Za to vreme, glavni glagoli imaju kraljevski tretman. Nose značenje (to je ona radnja koja se dešava u rečenici) i nastavak (-ed ili -ing). Za sve ostalo trčkara pomoćni glagol: on zamenjuje mesto sa subjektom da bi napravio upitni oblik (upitnI, ne upitAN), na njega dodajemo NOT za odrični oblik. Pomoćne glagole ne prevodimo.

Ovi glagoli mogu da budu i glavni, ukoliko su jedini glagol u rečenici (osim kod odgovora na Yes/No pitanja!). Velika je sreća da ih nema mnogo. Samo tri: BE, DO, HAVE. Onaj will se obično smešta u modalne glagole. Sva tri su nepravilni glagoli, pa im morate znati sve oblike.

BE (be – was – been) odgovara našem glagolu BITI, JESAM. 
Be je infinitiv i u tom obliku se može naći u budućem vremenu (She will be there), posle modalnih i još nekih glagola iza kojih sledi infinitiv. Na primer: You can be what you want! They decided to be more independant.

Može biti glavni, kao u rečenicama: I am a teacher, She was in Spain last June, I have already been there.

Veoma je specifičan jer se pojavljuje u različitim oblicima, koji zavise od lica uz koja idu. Stvarno nemam živaca da vam objašnjavam šta su prvo, drugo i treće lice jednine i množine, ali ako nekome baš zapne, pitajte u komentarima. Uh!

Present:                 Past:

1. I am                   I was
2. You are             You were
3. He, she it is        He, she, it was

1. We                     We
2. You  are             You  were
3. They                   They

Ovaj glagol se kao pomoćni koristi u trajnim (continuous) vremenima, na primer: She is reading a book. He was playing video-games all evening.

HAVE (have – had – had) prevodimo sa IMATI, kada je glavni glagol. Ima tri oblika – u prezentu have i has (u trećem licu jednine), a u prošlom vremenu i prošlom participu had. U sledećim rečenicama je glavni glagol:

I have two brothers.
He has blue eyes.
They had lots of problems last year.

Kao pomoćni glagol javlja se u perfect vremenima.

I have seen that film.
They had left before I arrived.

Naročito vas zbuni kad se u Past Perfect-u nađe i kao glavni glagol, pa dobijete rečenicu: They had had more free time before they moved here. Dva HAD u jednoj rečenici vama bude štamparska greška, kad ono nije! 😉

DO (do – did – done) prevodimo sa RADITI kada je glavni glagol, kao u rečenici: She has done her homework. U prezentu ima oblike DO i DOES (za treće lice jednine). U prošlom vremenu oblik je DID, a prošli particip je DONE (What have you done?!)

Kao pomoćni glagol koristi se za upitni i odrični oblik u vremenima Present Simple i Past Simple Tense.

Do you like music?
She doesn’t live in Madrid any more.

Did you see him at the concert?
They didn’t buy that house after all.

2 Responses so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.