Question Tags

Question Tags

Question tag je u srpskom jeziku kada na kraju rečenice kažete zar ne.
Kada to koristimo?
Kada tražimo potvrdu informacije u koju nismo sigurni – Ovo je Anina sestra, zar ne?
Kada očekujemo da se neko složi sa našim mišljenjem – Danas je divan dan, zar ne?

Isto je i u engleskom jeziku.
I rečenična konstrukcija je ista – prvi deo rečenice je obična izjavna rečenica, koja može biti u potvrdnom ili odričnom obliku (Ovo je Anina sestra. Danas je divan dan.). Tek posle zapete dolazi upitni deo (zar ne), pa rečenicu završavamo znakom pitanja.

Ono što je u srpskom jeziku zgodno, to je da uvek koristimo isti oblik – zar ne.
Ono što je u engleskom nezgodno, jeste to što nema univerzalnog oblika, već svaki put na engleskom formiramo novi upitni privezak (question tag). Da bismo to uradili, potrebno je poprilično dobro poznavanje gramatike, naročito vremena i ličnih zamenica.


IZ ČEGA SE SASTOJI QUESTION TAG (QT)

Svaki QT ima dva elementa: pomoćni glagol i ličnu zamenicu, i to baš tim redosledom.

This is your car, isn’t it?
Jane is your neighbour, isn’t she?
They are watching a film, aren’t they?
You have been to Portugal, haven’t you?
Sam was sick last week, wasn’t he?
Pit likes ice-cream, doesn’t he?

Prvo da vidimo zašto su svi napisani QT u odričnom obliku – zato što su rečenice pre zapete u potvrdnom. Da su one u odričnom QT bi bili suprotno od toga, što znači potvrdni.

Iz toga zaključujemo da se u pitanju koje se završava question tag-om mora naći JEDAN ODRIČNI OBLIK. Znači, ne može da ne bude nijedan, ali ne mogu ni da budu dva.

Evo onih istih primera, ali sa odričnim oblikom u prvom delu rečenice:

This isn’t your car, is it?
Jane isn’t your neighbour, is she?
They aren’t watching a film, are they?
You haven’t been to Portugal, have you?
Sam wasn’t sick last week, was he?
Pit doesn’t like ice-cream, does he?

ZAKLJUČAK:

AKO JE REČENICA POTVRDNA, QUESTION TAG JE ODRIČAN, A AKO JE REČENICA ODRIČNA, QT JE POTVRDAN.

A sada da vidimo kako smo uopšte formirali QT.
Rekli smo da prvo ide pomoćni glagol, a onda lična zamenica.

Pomoćni glagol je glagol uz čiju pomoć pravimo upitni i odrični oblik. Za SIMPLE vremena, to je glagol DO (do, does, did); za CONTINUOUS vremena, to je glagol BE (am, is, are, was, were); za PERFECT vremena, to je glagol HAVE (have, has, had). Za buduće vreme koristimo glagol WILL. Kod svih vremena osim SIMPLE, nama se pomoćni glagol VEĆ nalazi u potvrdnoj rečenici. Jedino za Present Simple i Past Simple, moramo da se setimo da ubacimo do, does, did, odnosno, don’t. doesn’t, didn’t.

Koji ćemo pomoćni glagol upotrebiti u QT, zavisi od toga koje je vreme upotrebljeno u prvom delu rečenice.

Da pogledamo neki primer:
1. They are watching a film, ___________ they?
Ovde je u uvodnoj rečenici upotrebljen Present Continuous Tense, i imamo sreće da se pomoćni glagol (are) već nalazi u rečenici. Pošto je rečenica u potvrdnom obliku, QT će biti u odričnom, tako što ćemo na pomoćni glagol ARE dodati NOT, i to uvek u skraćenom oblikuAREN’T.

2. You have been to Portugal, ___________ you?
U uvodnoj rečenici imamo Present Perfect, i opet imamo pomoćni glagol već napisan (have). I ova rečenica je u potvrdnom obliku, što znači da će QT biti u odričnom. To postižemo tako što na HAVE dodamo NOT, skratimo taj oblik, i dobijemo HAVEN’T.

Međutim, ukoliko imamo Present Simple ili Past Simple u prvom delu, a rečenica je potvrdna, moramo sami da se setimo da nam treba neki oblik pomoćnog glagola DO (do, does, did).
3. Pit likes ice-cream, ____________ he?
Uvodna rečenica je u Present Simple, u pitanju je treće lice jednine, tako da nam treba DOES plus NOT, skratimo, i dobijemo DOESN’T.

4. Your parents went to Italy last summer, ____________ they?
Ovde u uvodnoj rečenici imamo Past Simple (oblik went od nepravilnog glagola to go). Ovo vreme upitni i odrični oblik gradi uz pomoć prošlog vremena glagola to do, a to je DID, na koji dodajemo NOT, i dobijemo DIDN’T.

Ukoliko su rečenice odrične, QT ne sme da ima NOT.

  1. They aren’t watching a film, are they?
  2. You haven’t been to Portugal, have you?
  3. Pit doesn’t like ice-cream, does he?
  4. Your parents didn’t go to Italy last summer, did they?

Kako ćemo odrediti koja nam LIČNA ZAMENICA treba na kraju rečenice?

Lična zamenica, koja je drugi elemenat svakog QT, zavisi od subjekta uvodne rečenice. To znači da prvo pogledamo ko je vršilac radnje, pa ga zamenimo odgovarajućom ličnom zamenicom – ako je muško ime, ili nečiji brother/father menjamo sa he; ako je žensko ime, ili nečija sister/mother, menjamo sa she; ako je više osoba (Tom and Jane, nečiji friends, cousins, neighbours, parents, brothers, sisters, children i slično), menjamo ih sa they. Gde već imamo zamenicu na mestu subjekta, ostaje ta zamenica.

Ukoliko rečenica počinje sa This/that, menjamo sa it.

Da pogledamo na primerima:

  1. Jane doesn’t live in this house, does she?
  2. You and your brother broke the vase, didn’t you?
  3. That is Jim’s new car, isn’t it?
  4. My friends haven’t arrived yet, have they?
  5. John will be here soon, won’t he? (will + not se skraćuje u won’t)

I – to bi bilo to!
Ukoliko je bilo šta ostalo nejasno, volela bih da pitate u komentarima ispod teksta. Kada pošaljete komentar, nećete ga videti pre nego što ga ja odobrim, a kad ga odobrim, odgovoriću na vaše pitanje.

Osim QT koji poštuju navedena pravila, postoje i tzv. irregular or unusual question tags. O njima ću neki drugi put, pošto je tekst već predugačak.

REZIME

Svaki question tag ima dva elementa:
1. pomoćni glagol (biramo ga na osnovu vremena u uvodnoj rečenici)
2. ličnu zamenicu (biramo je na osnovu subjekta u uvodnoj rečenici).
Pišemo ih baš tim redom – prvo pomoćni glagol, a onda ličnu zamenicu, i na kraju znak pitanja.

Svaka rečenica koja se završava question tag-om, mora da sadrži jedno NOT – ili je uvodna rečenica potvrdna, a pomoćni glagol u QT odričan, ili je uvodna rečenica odrična, a pomoćni glagol u QT bez not. Znači, ne mogu oba odrična, ne može nijedan odričan. Jedan mora imati NOT. Ako nam je odričan QT, uvek pišemo skraćeni oblik (wasn’t, a ne was not; hasn’t, a ne has not).

Vežbanja:

U ovom vežbanju radite sve osim 8. i 10. rečenice (to nije obrađeno u tekstu)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/question_tags3.htm

Ovde može sve:
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/question-tags/exercises

2 Responses so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.